Wednesday, December 19, 2007

De Radicale Verliezer

Al is de tuin van de kunstenaar vertrappeld,
één wereld bezingt nog de kunstenaar,
alles kwam tot wasdom dankzij de regen van de kunstenaar,
op alle mensen rust de zegen van de kunstenaar.
Degenen die nu de kroon van alles zijn,
zullen altijd aan de kunstenaar schatplichtig blijven.


2 comments:

Koen said...

Als ik de naam Danny Devos tegenkom - al is de vorm DDV me meer bekend - vraag ik me altijd af of hij nog bezig zou zijn met 'killer correspondence'. Heb nog niet heel je briefwisseling gelezen maar vind ze nu al méér dan interessant. Unieke manier om een moordenaar op een andere manier te leren kennen. Ik wou je dat even meedelen en vond er niet meteen een andere manier toe. Mijn excuses als dit bericht hier niet thuishoort.

DDV said...

De "killer correspondence" is in winterslaap....