Friday, June 09, 2006

De Goede Ingrediënten voor Cultuurjournalistiek


In De Morgen van 7 juni 2006 wordt aandacht besteed aan de tentoonstelling van de tekenreeks "The Good Ingredients" van Michaël Borremans in La Maison Rouge.
Verdienstelijk dat de krant met beeld en kort inhoudelijk kader bericht omtrent de activiteiten van belgische kunstenaars in binnen- en buitenland. Jammer echter dat net zo'n pareltje van belangstelling ontsiert moet worden door het zaad van naijver en concurrentie. Dat Luc Tuymans 's lands succesvolste kunstenaar is doet bij eender welke tentoonstelling van eender welke andere belgische kunstenaar niet ter zake. Het komt er op aan dat ons land een aantal kunstenaars herbergt die internationaal hoog ingeschat worden, enige fierheid daarover overstijgt ruim het vaak kortstondig succes.

Danny Devos
Beeldend kunstenaar,
Stakeholder in een Omgeving voor Actuele Kunst.

Deze tekst was een reactie op een artikel waarin Michaël Borremans zo nodig moest gekentekend worden als "na Luc Tuymans 's lands succesvolste kunstenaar".

Illustratie: Michaël Borremans - The Good Ingredients, 2006.

No comments: