Saturday, October 18, 2008

Steunpunt BAM lanceert IJzeren Gordijn


Ik had het genoegen de publicatie "Beeldend Vlaanderen - Een Gids met 147 Organisaties Beeldende Kunst", uitgegeven door het Instituut voor Beeldende, Audiovisuele en Mediakunst (BAM) in samenwerking met het kunsttijdschrift (h)ART, toegestuurd te krijgen.
In een oplage van maar liefst 12.000 exemplaren wordt deze gids gratis verspreid, niet alleen bij (h)ART nr. 42, maar ook bij alle organisaties en galeries die in de gids werden opgenomen en tijdens een aantal festivals en beurzen, zoals de Brussels Biënnale die morgen de deuren opent.

Bij het openslaan van het glimmende boekje viel er een slordig geknipt stukje papier op de grond, het bleek om een nota van 'BAM' te gaan: "Zetduivel - Op p. 7 van de gids 'Beeldend Vlaanderen' staat op de landkaart in het oosten van België verkeerdelijk 'Oost-Duitsland'. Dit moet uiteraard 'Oost-België' zijn." (sic)
Alsof dat de enige misser van formaat is op de landkaart in kwestie....
Volgens 'BAM' bestaat België voor het kleinste stuk uit een kluwen van 6 kleurige vlakjes genaamd provincies met 25 markante plaatsnamen als daar zijn: Zwalm, Otegem, Dendermonde, Asse, Kasterlee, Genk en zo meer. Het grootste stuk van België bestaat volgens 'BAM' uit een blauwgrijze zone, een gletsjer misschien?, met daarin 3 uitkijkposten: Hornu, Charleroi en Eupen. In dat stuk van België blijken er ook geen provincies te bestaan, enkel de vage landstreken 'Wallonië' en dus het onvolprezen 'Oost-Duitsland'.

Door dit af te doen als een foutje van de zetduivel probeert 'BAM' er wel heel goedkoop van af te komen. Men mag verwachten dat de betreffende landkaart is gemaakt door een uiteraard zorgvuldig gekozen vormgever, en dat die vervolgens zorgvuldig met gezwinde muisklik de kleurtjes heeft gekozen en met ratelend toetsenbord de namen van steden en streken nauwkeurig heeft ingetikt. 'Oost-Duitsland' intikken in plaats van 'Oost-België' noem ik evenwel geen tikfout meer, eerder een kemel van formaat. Overigens waarom spreken van 'Oost-België' als er hoegenaamd geen sprake is van een Noord-, West- of Zuid-België op de kaart?

De kaart is daarnaast ook een duidelijk staaltje van Vlaamse Superieure Minachting voor de Franstalige landgenoot. De zoveelste voorstelling van Vlaanderen als Tredmolen voor Actuele Kunst waar organisaties en de bewoners ervan elkaar binnen de eigen schutskring beginnen aan te vreten. In Vlaanderen, nochtans een landstreek met lange traditie terzake, zal elke varkenskweker beamen dat meer dan 13 zwijnen in een stal elkaars oren gaan afbijten.
De zo geroemde -maar door de organisaties zelfs nog te licht bevonden- Inhaalbeweging voor de Beeldende Kunst heeft ervoor gezorgd dat de Omgeving voor Actuele Kunst is verworden tot een vadsige Breugeliaanse poel waarin alle soorten van medewerkers zich te goed doen aan gesubsidieerde laptops, gsm's en dienstreizen, zonder verpinken gaten groter dan de Grand Canyon in begrotingen en budgetten slaan, gesubsidieerde auto's in de prak rijden, en zich tijdens de welig tierende cultuur van debatten, studiedagen en sponsor-events met de daaraan gekoppelde lunches en diners, vet vreten aan de karkassen van kunstenaars die, ik hoef het niet te herhalen, bij de Grote Inhaalbeweging spijtig genoeg over het hoofd werden gezien.

Een ietwat zichzelf respecterende organisatie zou de betrokken vormgever op staande voet aan de deur zetten. Een zichzelf respecterende organisatie zou de folder gewoon opnieuw laten drukken. 'BAM' krijgt voor zulke dingen toch zo'n slordige 600.000,00 € subsidies per jaar.
Toch ziet 'BAM' er geen graten in om een folder te verspreiden die op hoongelach onthaald zal worden en waarvoor misschien enkel kunstliefhebbers uit Leipzig en Dresden als curiosum interesse zullen hebben. Voor de rest is dit een voorbeeld van typische, beschamende Vlaamse onkunde. In de wandelgangen noemen we zulk volk 'losers'.

Félicien Rops, val aan uit het zuiden met een leger varkens en vertrappel de Vlaamse Kunstinstituten! Petit Maître Liègeois, ruk op uit het oosten en perverteer de geest van de Kunstbewindslieden! Ridder Charlier, kom met duizend Messieurs Delmotte en bevrijd de Vlaamse kunstgevangenen!
Aan de 5de Kolonne van Revolutionaire Kunstenaars die huist in Vlaamse krochten en holen: sluit aan!
Voor de ware Omgeving van Actuele Kunst!
Voor de overwinning!
Voor België!

Danny Devos
Kunstenaar,
Stakeholder in een Omgeving voor Actuele Kunst.