Thursday, July 06, 2006

He's All Shook Up


Waar geen enkele politicus, blokwatcher of journalist in is geslaagd gebeurde gisteren dankzij Tom Barman. Filip Dewinter beeft! Hij is ongerust omdat 'Vlaamse artiesten' zich achter Tom's 0110 scharen.
In haast alle gevallen van countering door politici in panels of journalisten in interviews wist Dewinter zich totnogtoe voorbeeldig uit de slag te trekken en met een licht triomfantelijke glimlach zijn tegenstrevers af te houden. Deze keer evenwel verscheen hij met een lichte beving om zijn oog op het journaal, een primeur!
Vanwege deze démarche zouden een aantal Vlaamse fans zich wel eens door hun idolen kunnen laten meeslepen. Ze zouden wel eens wat verder kunnen denken dan hun neus lang is en inzien dat ze het eigenlijk al veel te lang veel te bruin hebben gebakken door te stemmen voor haatzaaiers. Haatzaaiers die er voor zorgen dat we haast in geen enkele buurtwinkel meer kunnen binnen stappen zonder geconfronteerd te worden met zure opmerkingen. Wel, ons artiesten stoot dat tegen de borst.
Dewinter was misschien vergeten dat artiesten als geen ander weten wat beknotting van vrijheid is en zij in zowat alle 'winterse' regimes als eerste ter slachtbank worden geleid. Dat zou onder zijn heersende hand niet anders zijn, laat staan onder die van tal van zijn slag mandatarissen in het Vlaamse Hinterland. Verder vindt hij ook dat populaire artiesten de Vlaams Belang kiezers niet kunnen teleurstellen door deel te nemen aan dit initiatief tegen onverdraagzaamheid en racisme. Met andere woorden, de boekverbranding is al begonnen. Hij kan alvast zijn pen in bruine inkt dopen om de lijst van ontaarde artiesten aan te vatten. Als dat al niet het geval was, zet deze er dan ook maar bij.

Tom blows our mind - drastically, fantastically! De Diesel Power komt nog maar pas op gang....

1 comment:

Tanguy_Veys said...

Dewinter wees er vooral op dat de organisatie stelt dat 0110 tegen het Vlaams Belang is, maar dat die Vlaamse artiesten beweren dat dit niet zo is.

Ik vermoed dat Barman zei dat het voor te lachen was dat het tegen het VB is.